Välkommen till Nytorps förskola

Den trivsamma förskolan i Täby där alla känner alla och med närhet till både stad och natur. Förskoletiden hos oss ska vara full av glädje, upptäckarlust och lärande i en trygg miljö där alla barn ska känna sig sedda. Med bra personaltäthet och mindre barngrupper har vi en nära kontakt med våra barn. Vi ser förskolan som en mötesplats för barn, personal och föräldrar, där vi utvecklas och lär oss av varandra så att våra dagliga möten blir både positiva och givande.

Vi har tre avdelningar med barn mellan 1-5 år. Vår förskola har en stor gård som inbjuder till mycket lek. Gården består av både gräs, träd, buskar, asfalt och grus vilket möjliggör alla typer av aktiviteter. Vi har också fördelen att ha närhet till skogen och andra lekplatser dit vi ofta går. Utevistelse är något vi tycker är viktigt och vi strävar efter att vara ute så mycket som möjligt.