Föräldrar berättar


Nathalie Prasad, mamma till Noelia 2 år

“Att välja Nytorps förskola var för oss ett självklart val. Redan vid första besöket när vi ”spanade in” olika förskolor i området kände vi att det var här vi ville ha vår dotter. Det som främst tilltalade oss var det faktum att barngrupperna är lagom stora och åldersindelade, men att man trots detta jobbar mycket tillsammans med och mellan avdelningarna. Pedagogerna samarbetar och barnen lär känna både varandra och alla som arbetar där. Det känns tryggt och vi upplever att pedagogerna hinner se alla barn och tillgodose deras behov på individuella plan.

Förskolan följer läroplanen med en självklarhet och delger hela tiden oss föräldrar vilka delar man arbetar med/mot eller vilka mål man uppnått – individuellt eller gemensamt för barnen. Kommunikationen genom appen Tyra är fantastisk! Den moderna digitala plattformen gör att vi föräldrar direkt kan ta del av verksamheten på förskolan och därmed är insatta i våra barns dagar.

Nytorps förskola är en plats där barnen får utrymme att utvecklas och stimuleras genom olika typer av temaarbeten, skogsutflykter, lek i gympahallen, utomhusaktiviteter och annat. Vår dotter älskar förskolan tack vare de pedagoger som arbetar på Nytorp och det arbetssätt som förskolan efterföljer. Vi kan varmt rekommendera denna förskola, vi är nöjda och trygga med att ha vår dotter där.

mamma-linda
Linda Marklund, mamma till Winston 3 år
“Vi har vår son Winston avdelning Granen. Vi valde Nytorps förskola för att personalen gav ett bra intryck när vi besökte förskolan innan vi skulle välja förskola åt Winston. Vi valde även Nytorp för att det var relativt små barngrupper här och för att förskolan är ganska liten och vi fick en familjär känsla.

Det var viktigt för oss att personalen ska ha tid för alla barnen, att barnen ska känna sig trygga och vi ser det positivt att man samspelar med de andra två avdelningarna på gården, just för att lära sig samspel och respekt för andra. Vi ser även positivt på att barnen är ute mycket och de ofta gör aktiviteter så som att gå till skogen eller idrottshallen i anslutning till förskolan, där barnen får göra massa roliga och nyttiga aktiviteter.

Vi har dagligen en öppen dialog med personalen och de tar tid för oss föräldrar vi hämtning och lämning. Förskolan kommunicerar bra och har bra information så att vi föräldrar är insatta i vad Winston gör och lär sig om dagarna!”