Varför välja Nytorp?

Det finns många anledningar att välja Nytorps förskola

 1. Lika nära till natur som till stad
  Nytorps Förskola har den unika egenskapen att ligga nära Täby centrum och stora bostadsområden, men ändå ha en stor gård för lek och utevistelse samt närhet till skog och natur.
 1. Den trivsamma förskolan där alla känner alla.
  Vi på Nytorp tycker att samarbetet mellan förskolan och föräldrar är väldigt viktigt och vi lägger mycket fokus på att det ska fungera på bästa sätt. Vi ser föräldrars delaktighet i förskolans arbete som viktigt. Samarbetet med föräldrar sker bl.a genom utvecklingssamtal, föräldramöte, drop-in och traditioner som lucia och sommarfest. En gång per termin så har vi ett föräldraråd med representanter från våra föräldrar. Pedagogerna på förskolan samarbetar mycket vilket bidrar till att alla blir ett välkänt ansikte för barn och föräldrar.
 1. Stor andel ekologisk mat
  På Nytorps förskola tycker vi ekologisk mat är viktigt och vi strävar hela tiden efter att ha en stor andel ekologiska råvaror i vår mat. Det kan skifta från dag till dag men vårt mål ihop med vår matleverantör är att ha ett genomsnitt på ca 20%.
 1. Pedagogisk plattform
  Allt vårt arbete på förskolan utgår från läroplanen i förskolan Lpfö 18 där barnen utvecklas inom:
 • Språklig och matematisk medvetenhet
 • Sång, musik och rytm
 • Naturvetenskap och teknik
 • Motorik
 • Demokratins värdegrund
 • Socialt samspel
 • Digitalisering
 • Traditioner
  Vi vet att barnen söker efter ny kunskap och har en inre lust och vilja till lärande. Därför utgår vårt pedagogiska arbete från barnens intresse. Vi fångar upp det som barnen är intresserade av för tillfället, utvecklar, forskar och undersöker tillsammans. Vi är övertygade om att barn leker för att omvandla sina erfarenheter och upplevelser till kunskap och lärdom. Därför har vi mycket fri lek. Vår roll som pedagoger är att utmana och stimulera till nya erfarenheter och upplevelser, det gör vi genom att erbjuda varierat lekmaterial, forska och skapa olika läromiljöer. Vi ger oss ut på äventyr i vår när och fjärrmiljö. Utevistelsen är en del av den fria leken och vi strävar efter att vara utomhus mycket och går regelbundet till vår närliggande skog.
  När barnen avslutar sin förskoletid för att börja skolan så strävar vi efter att barnet ska vara självständigt och känna både fysisk och psykisk tillit till sin egen förmåga vilket gör att de vågar ta sig an utmaningar, känna empati och förstå att vi alla är olika människor men med lika värde och ha verktygen för att hantera konflikter.
 1. Dokumentation och TYRA-appen
  Vi dokumenterar hela tiden barnens lärande och utveckling för att hjälpa dem att minnas och reflektera över sina tidigare erfarenheter och för att de ska kunna se sin egen utveckling och sitt lärande. En stor del av vår dokumentation sker genom att vi fotograferar när barnen har olika aktiviteter, fri lek eller andra situationer. Föräldrar får via vårt digitala verktyg TYRA på detta sätt möjlighet att ta del av vår vardag och sitt barns utveckling direkt i sina telefoner. Besök www.tyra-appen.se för att läsa mer hur vi tar hjälp av digitala verktyg.
 1. Föräldrarenkäten
  Vi på Nytorps förskola är väldigt stolta över vårt fina resultat i Täby Kommuns föräldraenkät där det visade sig att vi presterar bättre, eller lika bra, som genomsnittet för Täbys förskolor inom alla uppmätta delar. Uppföljning och utvärderingen sker genom kvalitetsredovisningar, enkäter, seriositetskontroll och besök i förskolor av tillsynsansvariga pedagoger. Se våra fina resultat nedan.

resultat-i-foraldrarenkaten-taby-komun